Clipul zilei

S-a stricat in mijlocul autostrazii.

S-a stricat in mijlocul autostrazii.